Blog Image

Keti Koti 2013

Ideeën / Materiaal / Activtieiten

Hier kunt u ideeën, materiaal en activiteiten van de EBG Noord-Holland in het kader van 'Keti Koti 2013' of '150 jaar afschaffing van de slavernij' vinden. Wilt u zelf iets bijdragen?Stuur een mail

Prijsvraag: Keti-Koti Angisa

Activiteiten Posted on 17 Feb, 2013 21:18:33

Keti-kotiprijs 150 jaar afschaffing
slavernij

Op 30 juni
a.s. is in Haarlem de Keti-Koti-viering van de EBG Noord-Holland. Op deze dag gedenkt de EBG kerk dat 150 jaar
geleden de slavernij in Suriname is afgeschaft.

Voor deze
bijzondere Keti-kotiviering willen we een originele angisa ontwerpen. Het gaat niet om de hoofddoek (stof) van de angisa maar vooral om de bindwijze. Een
‘EBG Noord-Holland Keti-Kotiangisa’.

Wie durft
het aan om een originele agnisa voor ons te binden?

We roepen alle
gemeenteleden van de EBG Noord-Holland op en hun familieleden maar ook hun vrienden
en kennissen om met ons mee te denken. Ideeën van andere EBG-ers In Nederland
zijn ook van harte welkom.

Heb je een
leuk en origineel ontwerp voor een Keti-Kotiangisa, meld je aan.Misschien ben jij de gelukkige winnaar van
onze Keti-koti prijs.

Doe je
mee!!!! Bekijk ook de spelregels voor deelname. Hieronder kunt u de flyer ophalen:Een reis naar de bevrijdingsweek in 1863

Ideeën en gedachten Posted on 17 Feb, 2013 21:14:59

Op 1 juli 2013 is het 150 jaar geleden dat de
slavernij in de Nederlandse koloniën werd afgeschaft. Om te illustreren hoe men
het geheugen van de vrijgemaakten probeerde te beïnvloeden, neem ik u mee op
een reis naar de bevrijdingsweek in juli 1863.

Episode
1: In Ons Suriname (1911) beschrijft
EBG- dominee Weiss gebeurtenissen in de bevrijdingsweek in 1863. Hij schrijft
dat op de vooravond van de afschaffing van de slavernij een kerkdienst voor de
slaafgemaakten werd gehouden: ‘met allen
nadruk werden ze er toe vermaand alle zonden voor den Heer te belijden die
zij als slaven tegen Hem hadden bedreven
en den feestdag te vieren met
een verzoend hart
.’
In de kerkdienst werd er met geen woord gerept over
de gepleegde misdaden tegen de slaafgemaakten.

Episode
2: Op de dag van de bevrijding (1 juli 1863) en daags daarna zongen de
vrijgemaakten de volgende Sranantongo tekst die hen door Europese zendelingen
werd aangereikt (ik geef slechts enkele regels van het eerste couplet weer):

Gi Koning Wilhelm bigi nen en tjari tangi
kong

(maak groot de naam van Koning Willem III en kom met dankzeggingen)

Kon Singi Swietie, prijze hem, a doe wan
bigi boen
(laten
wij voor hem zingen, hem prijzen, hij heeft een grote daad verricht)

A poti alla srafoe free a poeroe wie na
sjing
(hij
heeft alle slaafgemaakten vrijgemaakt, hij heeft ons van de schande verlost)

Dit
koningslied dat niet rept over bloed, zweet en tranen die de zich vrijgevochten
slaven bij hun vrijheidsstrijd hebben vergoten, heeft decennialang in de gezangenbundel
van de Evangelische Broedergemeente gestaan.

Illustreert
episode 1 een selectief vergeten, in episode 2 is een selectief onthouden
zichtbaar. De episodes illustreren hoe de Kerk de tot slaafgemaakten, op de
eerste dagen van hun nieuwe bestaan een vervalste herinnering in het geheugen
heeft willen prenten en daarmee geschiedvervalsing in de hand werkte. De
therapeutische inzet was om de vrijgemaakten de tegen hen gepleegde misdaden te
doen vergeten en de mensonterende herinneringen uit hun geheugen te bannen.
Vanuit het oogpunt dat het niet gaat om het voorkómen van lijden maar om het
dragen ervan, probeerde de EBG Kerk een begeleidende rol in de postslavernij-samenleving
in Suriname te claimen.

150
jaar na afschaffing van de slavernij is de tijd aangebroken, dat nazaten van de
slaafgemaakten en vrijgekomen én nazaten van de voormalige slavenhouder en
kolonisator oprecht met elkaar in discussie gaan hoe met het slavernijverleden
om te gaan en welke plaats de EBG in die discussie wenst in te nemen.

Literatuur:

Kortram,
S. (2002). Collectieve herinneringen. Over het nut van een Nationaal Monument

Slavernijverleden. In: Lover. Tijdschrift over Feminisme, Cultuur en Wetenschap. September
2002, pg. 20-23

Oude
EBG-gezangenbundel.

Weiss,
H. (1911). Ons Suriname. Utrecht:
J.V. Boekhoven.

De columniste:

Sylvia Kortram heeft
‘Vrouwenstudies’ en ‘Gezondheidsstudies’ gestudeerd aan de Universiteit
Utrecht. De afgelopen jaren heeft zij een wetenschappelijk promotieonderzoek
gedaan naar leven en werk van de Surinaamse huisarts Sophie Redmond (het boek
is nog niet verschenen). Sylvia Kortram is ambtenaar van beroep.Expositie in buurtcentra over afschaffing slavernij

Activiteiten Posted on 29 Jan, 2013 09:21:53

In 2013 is het 150 jaar geleden
dat Nederland de slavernij in Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen
afschafte. Het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland presenteert een
expositie over deze afschaffing en de donkere periode in de vaderlandse
geschiedenis die daaraan voorafging.

Het eerste half jaar van 2013 is
de tentoonstelling te bezichtigen in de Welsaen-buurtcentra. Er zal speciale
aandacht zijn voor de rol van enkele Zaanse slavenhouders en hun lijfeigenen. De
expositie bestaat uit negentien panelen met foto’s en informatie.

Het percentage inwoners met een
Surinaamse of Antilliaanse achtergrond ligt in de Zaanstreek boven het landelijk
gemiddelde. Het feit dat het werkgebied van het BD zo’n groot aantal inwoners
met een Surinaamse/Antilliaanse achtergrond herbergt, maakt het interessant om
informatie beschikbaar te stellen over de voorouders van deze mensen en de rol
van Nederland bij het instandhouden en vervolgens opheffen van de slavernij.
Bewustwording van een gedeelde geschiedenis kan op een positieve manier
bijdragen aan een gedeelde sociale samenhang.

Het thema ‘150 jaar afschaffing
slavernij’ is voor het BD een gelegenheid om opnieuw het bestaan van de
multiculturele samenleving te benadrukken die Nederland in de loop der jaren
werd. Dat deze samenleving niet zonder slag of stoot vorm kreeg moge duidelijk
zijn. Ook in het werkgebied van het BD komen problemen voor die gelieerd zijn
aan de multiculturaliteit van de Zaans-Waterlandse maatschappij. Door het
organiseren van deze expositie hoopt het BD bij te dragen aan bewustwording van
het gezamenlijk verleden, ter bevordering van de sociale cohesie.

De tentoonstelling 150 jaar
afschaffing slavernij
is tijdens de openingsuren te bezichtigen in de
volgende buurtcentra:

De Poelenburcht (Zaandam) 1 – 11
februari
De Exter (Zaandam) 12 – 26 februari
De Kolk (Zaandam) 27 februari
– 12 maart
De Veldschuit (Zaandam) 13 – 26 maart
De Zeskanter (Koog aan de
Zaan) 27 maart – 9 april
A3 (Assendelft) 10 – 23 april
De Lorzie
(Wormerveer) 24 april – 14 mei
De Kaaik (Assendelft) 15 mei – 4
juni

(bron: www.hartvoorzaanstad.nl)Films en boeken

Materiaal Posted on 14 Jan, 2013 09:51:58

Hier als download een voorlopige lijst met filmen en documentaires over ‘slavernij’ en de overwinning daarvan. Daarnaast nog een aantal boeken met gesprekken en interviews met interessante mensen.Aan het begin van dit jaar

Algemeen Posted on 14 Jan, 2013 09:48:27

In dit jaar herdenken wij, dat 150 jaar geleden de slavernij
in Suriname en op de Nederlandse Antillen werd afgeschaft. Een werkgroep in
onze gemeente is inmiddels aan de slag gegaan, om dit herdenkingsfeest voor te
bereiden.

Daarbij zijn ons vier zinnen belangrijk:

Wij willen met elkaar vieren,
dat slavernij in ons land tot het verleden behoort en wij in vrijheid kunnen
leven.

Wij mogen danken, dat iedere mens een waardigheid heeft, die hem of haar
niet ontnomen kan worden.

Wij moeten ons daarop bezinnen welke mechanismen en
denkwijzen de slavernij zo lang in stand hebben gehouden.

Wij kunnen ons
inzetten, dat de vrijheid van iedereen behouden blijft.« Previous