Blog Image

Keti Koti 2013

Ideeën / Materiaal / Activtieiten

Hier kunt u ideeën, materiaal en activiteiten van de EBG Noord-Holland in het kader van 'Keti Koti 2013' of '150 jaar afschaffing van de slavernij' vinden. Wilt u zelf iets bijdragen?Stuur een mail

Kerkdienst in Haarlem

Activiteiten Posted on 03 Jul, 2013 11:24:32

Drie foto’s van Pieter van Aken uit de kerkdienst van 30 juni in Haarlem. Daarin speelden kettingen een belangrijke rol. Kettingen moeten gebroken worden, maar ze (als slinger) kunnen ook verbinden.

Na de dienst werd een kleine tentoonstelling geopend, door de ketting / slinger kapot te trekken. Iedereen mocht een klein stukje van de ketting mee naar huis nemen. Een deel is zelfs naar Neuwid (Dtl) gegaan, want ook uit onze partnergemeente waren gasten aanwezig.

In de tentoonstelling kunt u ook de Agnisa’s (hoofddoeken) zien, die voor de prijsvraag werden ingeleverd. De tentoonstelling is nog tot en met de Open monumentendagen in september te zien – iedere zondag na de kerkdienst.Activiteitenoverzicht

Activiteiten Posted on 02 Jun, 2013 20:06:27

In de bijlage vindt u een overzicht over de geplande activiteiten, ingedeeld per deelgemeente.Stand van zaken april 2013

Activiteiten Posted on 02 Apr, 2013 12:15:56

1. Interviews met ouderen om te praten over de periode na
de kolonisatie en hoe deze gebeurtenis
hun leven heeft beïnvloed
.

De
bedoeling is om een videoreportage te maken van deze beelden en deze verhalen.

Te
zijner tijd na onze Emancipatieviering, zullen deze verhalen in een boek
verwerkt worden.

Oproep: broeders en zuster die ervaring hebben met het maken
van video-producties en hieraan willen meewerken, kunnen zich melden bij de Raad
van Bijstand in hun deelgemeente

2. Materiaal-verzameling

Om
het bewustzijn over het thema slavernij en de periode daarna te vergroten bij
onze kinderen en kleinkinderen verzamelen we via de website materiaal over deze
periode. Dit materiaal gebruiken we voor een kleine tentoonstelling in de kerk
in Haarlem. Het gaat om literatuur (interessante titels van boeken); liederen;
foto’s; verhalen; gedichten;

Oproep: Broeders en zusters die materiaal hebben die geschikt
is voor publicatie op de website of voor de tentoonstelling, kunnen zich melden
bij de Raad van Bijstand in hun deelgemeente.

3. Prijsvraag Angisa’s

Het
gaat hier om de bindwijze om zo een échte’ Noord-Holland angisa te ontwerpen
ter gelegenheid van 150 jaar keti-koti. De ontwerpwedstrijd loopt van 1 april
tot uiterlijk 16 juni 2013. De ontwerpen kunnen worden ingediend bij de leden
van de Raad van Bijstand in de deelgemeente. Op 30 juni wordt de winnaar bekend gemaakt. De ontwerpen worden
tentoongesteld in de kerk in Haarlem tot september 2013. De prijs is nog niet
bekend.

Oproep: Broeders en
zusters worden opgeroepen deel te nemen aan deze wedstrijd en deze prijsvraag onder de aandacht te brengen
van familie, vrienden en kennissen door
de flyer breed te verspreiden.

4. Lezing/
Actie voor kinderen en jongeren

De
bedoeling is om een lezing te organiseren
voor jongeren om met ze in gesprek te gaan over dit thema. In de kinderdienst
een verhaal rond dit thema vertellen aan de kinderen.

Oproep: Broeder en
zusters die oude kinderliederen kennen en ze voor ons willen inzingen kunnen
zich melden bij de Raad van Bijstand in hun deelgemeente

5. Toneelstuk/Musical

Een
toneelstuk maken om dit beeld van slavernij dichterbij de doelgroep te brengen.

Dit
project is nog in ontwikkeling.

6.
Keti-koti katoenen tasjes

Deze tasjes zijn te koop bij de leden van de Raad van
Bijstand in de deelgemeente,

kosten €3.50,- per stuk.Prijsvraag: Keti-Koti Angisa

Activiteiten Posted on 17 Feb, 2013 21:18:33

Keti-kotiprijs 150 jaar afschaffing
slavernij

Op 30 juni
a.s. is in Haarlem de Keti-Koti-viering van de EBG Noord-Holland. Op deze dag gedenkt de EBG kerk dat 150 jaar
geleden de slavernij in Suriname is afgeschaft.

Voor deze
bijzondere Keti-kotiviering willen we een originele angisa ontwerpen. Het gaat niet om de hoofddoek (stof) van de angisa maar vooral om de bindwijze. Een
‘EBG Noord-Holland Keti-Kotiangisa’.

Wie durft
het aan om een originele agnisa voor ons te binden?

We roepen alle
gemeenteleden van de EBG Noord-Holland op en hun familieleden maar ook hun vrienden
en kennissen om met ons mee te denken. Ideeën van andere EBG-ers In Nederland
zijn ook van harte welkom.

Heb je een
leuk en origineel ontwerp voor een Keti-Kotiangisa, meld je aan.Misschien ben jij de gelukkige winnaar van
onze Keti-koti prijs.

Doe je
mee!!!! Bekijk ook de spelregels voor deelname. Hieronder kunt u de flyer ophalen:Expositie in buurtcentra over afschaffing slavernij

Activiteiten Posted on 29 Jan, 2013 09:21:53

In 2013 is het 150 jaar geleden
dat Nederland de slavernij in Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen
afschafte. Het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland presenteert een
expositie over deze afschaffing en de donkere periode in de vaderlandse
geschiedenis die daaraan voorafging.

Het eerste half jaar van 2013 is
de tentoonstelling te bezichtigen in de Welsaen-buurtcentra. Er zal speciale
aandacht zijn voor de rol van enkele Zaanse slavenhouders en hun lijfeigenen. De
expositie bestaat uit negentien panelen met foto’s en informatie.

Het percentage inwoners met een
Surinaamse of Antilliaanse achtergrond ligt in de Zaanstreek boven het landelijk
gemiddelde. Het feit dat het werkgebied van het BD zo’n groot aantal inwoners
met een Surinaamse/Antilliaanse achtergrond herbergt, maakt het interessant om
informatie beschikbaar te stellen over de voorouders van deze mensen en de rol
van Nederland bij het instandhouden en vervolgens opheffen van de slavernij.
Bewustwording van een gedeelde geschiedenis kan op een positieve manier
bijdragen aan een gedeelde sociale samenhang.

Het thema ‘150 jaar afschaffing
slavernij’ is voor het BD een gelegenheid om opnieuw het bestaan van de
multiculturele samenleving te benadrukken die Nederland in de loop der jaren
werd. Dat deze samenleving niet zonder slag of stoot vorm kreeg moge duidelijk
zijn. Ook in het werkgebied van het BD komen problemen voor die gelieerd zijn
aan de multiculturaliteit van de Zaans-Waterlandse maatschappij. Door het
organiseren van deze expositie hoopt het BD bij te dragen aan bewustwording van
het gezamenlijk verleden, ter bevordering van de sociale cohesie.

De tentoonstelling 150 jaar
afschaffing slavernij
is tijdens de openingsuren te bezichtigen in de
volgende buurtcentra:

De Poelenburcht (Zaandam) 1 – 11
februari
De Exter (Zaandam) 12 – 26 februari
De Kolk (Zaandam) 27 februari
– 12 maart
De Veldschuit (Zaandam) 13 – 26 maart
De Zeskanter (Koog aan de
Zaan) 27 maart – 9 april
A3 (Assendelft) 10 – 23 april
De Lorzie
(Wormerveer) 24 april – 14 mei
De Kaaik (Assendelft) 15 mei – 4
juni

(bron: www.hartvoorzaanstad.nl)