Blog Image

Keti Koti 2013

Ideeën / Materiaal / Activtieiten

Hier kunt u ideeën, materiaal en activiteiten van de EBG Noord-Holland in het kader van 'Keti Koti 2013' of '150 jaar afschaffing van de slavernij' vinden. Wilt u zelf iets bijdragen?Stuur een mail

Stand van zaken april 2013

Activiteiten Posted on 02 Apr, 2013 12:15:56

1. Interviews met ouderen om te praten over de periode na
de kolonisatie en hoe deze gebeurtenis
hun leven heeft beïnvloed
.

De
bedoeling is om een videoreportage te maken van deze beelden en deze verhalen.

Te
zijner tijd na onze Emancipatieviering, zullen deze verhalen in een boek
verwerkt worden.

Oproep: broeders en zuster die ervaring hebben met het maken
van video-producties en hieraan willen meewerken, kunnen zich melden bij de Raad
van Bijstand in hun deelgemeente

2. Materiaal-verzameling

Om
het bewustzijn over het thema slavernij en de periode daarna te vergroten bij
onze kinderen en kleinkinderen verzamelen we via de website materiaal over deze
periode. Dit materiaal gebruiken we voor een kleine tentoonstelling in de kerk
in Haarlem. Het gaat om literatuur (interessante titels van boeken); liederen;
foto’s; verhalen; gedichten;

Oproep: Broeders en zusters die materiaal hebben die geschikt
is voor publicatie op de website of voor de tentoonstelling, kunnen zich melden
bij de Raad van Bijstand in hun deelgemeente.

3. Prijsvraag Angisa’s

Het
gaat hier om de bindwijze om zo een échte’ Noord-Holland angisa te ontwerpen
ter gelegenheid van 150 jaar keti-koti. De ontwerpwedstrijd loopt van 1 april
tot uiterlijk 16 juni 2013. De ontwerpen kunnen worden ingediend bij de leden
van de Raad van Bijstand in de deelgemeente. Op 30 juni wordt de winnaar bekend gemaakt. De ontwerpen worden
tentoongesteld in de kerk in Haarlem tot september 2013. De prijs is nog niet
bekend.

Oproep: Broeders en
zusters worden opgeroepen deel te nemen aan deze wedstrijd en deze prijsvraag onder de aandacht te brengen
van familie, vrienden en kennissen door
de flyer breed te verspreiden.

4. Lezing/
Actie voor kinderen en jongeren

De
bedoeling is om een lezing te organiseren
voor jongeren om met ze in gesprek te gaan over dit thema. In de kinderdienst
een verhaal rond dit thema vertellen aan de kinderen.

Oproep: Broeder en
zusters die oude kinderliederen kennen en ze voor ons willen inzingen kunnen
zich melden bij de Raad van Bijstand in hun deelgemeente

5. Toneelstuk/Musical

Een
toneelstuk maken om dit beeld van slavernij dichterbij de doelgroep te brengen.

Dit
project is nog in ontwikkeling.

6.
Keti-koti katoenen tasjes

Deze tasjes zijn te koop bij de leden van de Raad van
Bijstand in de deelgemeente,

kosten €3.50,- per stuk.Het nut van de Surinaamsche Huishoud- en Industrieschool

Ideeën en gedachten Posted on 02 Apr, 2013 12:09:59

De herdenking van de 75ste
verjaardag van de emancipatie (in 1938) stond in het teken van ‘de stichting van iets blijvends in het
belang van het Surinaamsche meisje en wel in den vorm van een Surinaamsche
Huishoud- en Industrieschool’
. Het Emancipatie Herdenkings Comité (EHC) bestond
uit een Heren en een Damescomité. Het Damescomité zou zich speciaal bezig
houden met de voorbereiding van aangelegenheden van de Huishoudschool onder de
algemene leiding van het Herencomité. Gouverneur Kielstra (1933-1944) werd
beschermheer van dit EHC, dat in november 1938 het volk een huishoudschool
aanbood ‘voor leerlingen van alle rang en
stand zonder onderscheid van godsdienst, waar zowel het eenvoudige volksmeisje
van de lagere school als het meisje dat de U.L.O of M.U.L.O school had
doorlopen, gelegenheid krijgt gevormd te worden voor de taak, die haar wacht in
het huisgezin en in de maatschappij.

In het dagblad De
Surinamer van 6 april 1938 is een open brief opgenomen van de in Suriname
wonende Hollandse mevrouw Oostburg-Cop van de YWCA Suriname. Zij zag de
huishoudschool als een weeldeartikel dat handen vol geld zou gaan kosten en
waarvan de noodzakelijkheid op korte termijn door velen niet werd ingezien. Volgens
haar was ‘de grote schare van volkskinderen
het belangrijkste probleem en diende eerst alle aandacht geschonken te worden
aan de morele opvoeding van een volk, alvorens men zich blind ging staren op
praktische en culturele waarde
. Zij stelde het EHC voor de plannen uit te
stellen tot betere tijden.

Het EHC reageerde
door te stellen dat de open brief van Oostburg-Cop een tendentieus karakter had
en wees haar erop dat het EHC uit een Heren- én een Damescomité bestond. Het
EHC gaf aan dat de huishoudschool langzamerhand zal voorzien in de in Suriname
gevoelde leemten en behoeften van meisjes uit verschillende doelgroepen. Het
EHC benadrukte dat morele fouten zich in geen enkele maatschappij alleen
beperken tot de lagere volksklasse, en verwees naar het buitenland waar grote
waarde wordt gehecht aan de gunstige invloed van huishoudscholen op de vorming
van de vrouw.

De visie van de
Hollandse mevrouw Oostburg-Cop is een heel andere dan die van Sophie Redmond,
Suriname’s meest bekende huisarts, die op deze huishoudschool op 9 oktober 1941
het certificaat ‘Koken speciaal fijne
keuken’
behaalde en op 21 juli 1947 het certificaat ‘Onderwijs in den snelcursus voor de naaldvakken, costuum en
linnennaaien’
. De certificaten die Sophie Redmond op de huishoudschool
heeft behaald kunnen worden gezien als een statement. Wellicht heeft Sophie
Redmond met het behalen van haar huishoudschooldiploma’s een signaal willen
afgeven, dat de huishoudschool kan voorzien in leemten en behoeften van meisjes
en vrouwen uit alle groepen in de samenleving, ongeacht hun opleiding of status.

Literatuur

Aurora’. Het Eerste Surinaamse Maandblad voor
de Vrouw sept./okt. 1950:285-288

De Surinamer 6 april 1938

Emancipatie Courant 1938.